مشرقی توی صدات پر از غمه

مشرقی کينه داری به عالمه

 

مشرقی فريب خوردی هميشه

زندگی هم توی غربت نميشه

 

هميشه پشت ديوار شب بودی

در خونه هم يه روزی وا ميشه

 

مشرقی عاشق پاييز منم        حرمت صدای سازت منم

اونيکه غصه ی ماه رو ميخوره       توی تاريکی چشمات منم

 

مشرقی اينو بدون سايه ها پشت سرتن

هرجا هم بخوای بری دنبالتن

نميدونم شايد هم عاشقتن

يا که حسرت نگاتو ميخورن

 

مشرقی شعرم داره تموم ميشه

عمر سرمای زمستون داره حروم ميشه

 

شاعر : سعيدرضا خساره