زندگی مثل يه جاده س       که سر و تهی نداره

هر کجا بخوای بری باز         ميبينی اول راهه

 

زندگی مثل يه خوابه        خوابی که تعبير نداره

هر کسی تو خواب فرداش         تعبير بيهوده داره

 

ببين اون آدم خسته        اونيکه جاده رو بسته

ميخواد که بلند بشه باز       اما پاهاش که شکسته

 

آدمی مثل يه راهه       که سرانجامی نداره

توی فصل سرد پاييز         حسرت بهار رو داره

 

شاعر : سعيدرضا خساره

 

عيد نوروز به همه ی ملت آريايی { ايرانيان عزيز } مبارک باد