با درود به همه ی دوستان

امیدوارم سال نو خوبی داشته باشید

بعد از مدتها مطلب جدیدی مینویسم

 

به یاد آور

به یاد آور وجودت را           در آن سرزردی پاییز

نبرد خنده و گریه          در این دنیای سحر آمیز

 

به یاد آور بیابان را           تو رویای خوش باران

امامزاده ی زرین پوش          تقاضاهای زواران

 

زمانی را به یاد آور           پر از شعر ای رستم وار

تهی از مرگ سهراب و            صدای وحشی رگبار

 

به یاد آور شرابی را          بدون خلسه ی مستی

بدون بغض باروت و           بدون آدم پستی

 

زمانی بی غم غربت          پر از هفت سین نوروزی

بدون دست آلوده           شبای عشق و تن سوزی

 

به یاد آور همان لیلی          که مجنونی هنوز داره

دلی همسنگر دریا            زبان هایی که بی خاره

 

شاعر : سعیدرضا خساره