این ترانه نه آغاز داره نه پایان و هیچوقت تموم نمیشه ... !

 

به یه غذای نیمه پخت          به یه اتاق و تن لخت

به صندلی توی پارک          به یه لباس طرح مارک

به بی نوایی کزت          به وقتی که شدی خودت

به عینک مارک پلیس          به اون رئیس کاسه لیس

به قبض گاز و برق و آب           به اون یتیم بی صاحاب

به شانزلیزه ی پاریس          به دلخوشی که دیگه نیس

به جایگاه عوارضی          به خونه های کاغذی

به اون کاخ آپادانا           به اون صدای مدونا

به لحظه های بی امید           به لحظه ای که مرگ و دید

...

این قصه ادامه دارد

شاعر : سعید رضا خساره

 

یک آهنگ براتون میزارم با صدای دوستم علیرضا شهیدی به اسم انتخاب

علیرضا هم صدای خوبی داره هم آهنگساز و تنظیم کننده ی خیلی خوبیه

این کار و که ازش پیدا کردم عاشقانه س

خودتون میتونید کارشو بشنوید

داونلود