انتخابات نزدیک است!!!!!

 

برام قصه بخون هر شب

تا که تموم شه بیخوابی

تا خورشید خانوم از غصه

به ماه نگه تو اربابی

 

برام قصه بخون هر شب

از عشق لیلی و مجنون

از عشقی که دو عاشق رو

کشید به مقصد ویرون

 

بگو از قفس مرداب

با بغض تلخ نیلوفر

پرم از قصه ی دنیا

بگو یه قصه ی بهتر

 

منو ببر به اون رویا

که توش پاییز سرسبزه

که توش صد صندوق سکه

به یه ارزن نمی ارزه

...

 

شاعر : سعیدرضا خساره

 

همه چیز در دنیا میشکند و تنها چیزی که باقی میماند سکوت است .!

فدریکو گارسیا لورکا