تو اين غروب بی نفس

دلم گرفت از اين قفس

ميخوام که فرياد بزنم

کو همنفس  کو همنفس

توی کوچه ها داره

ناله ها پرسه ميزنه

صدای ناله ها ميگه

همه ی دلها پرغمه

ميگن يه روز شادی مياد

توی دلها ميمونه

منم دلم به اين خوشه

اون روز فردای منه

 

شعر : سعيدرضا خساره