تلافی

 

 

 

دهنتو سرویس میکنم          میکشمت مثل یه سگ

بدون که نفرتم ازت          شده مث خون توی رگ

 

کاری کنم که هیچکسی          فکری به حالت نکنه

گند بگیره جنازت و          کسی نیاد چالت کنه

 

کاری کنم که بعد مرگ          سوژه ی حرف بد بشی

توی دلت پل صراط         جرعت نباشه رد بشی

 

اما بدون تو قلب من          لذت نداره مرگ تو

فقط میخوام درخت عشق          نداشته باشه برگ تو

 

فقط میخوام تلافی شه           از بدیای تو به من

وصیتت رو زود بکن          خنده به هق هقم نزن

 

تو فکر میکردی همیشه          من یه نفهم و احمقم

حالا بدون تو احمقی          نفهمیدی من عاشقم

 

 

ترانه ای جنس نفرت از نوع نوشتاری . با علامتهای سوال ... !

 

شاعر : سعيدرضا خساره