کلیپ خاطرات بی کسی

با تشکر از دوست خوبم حميد

 

وقتی که دل مردم      صندوق شکايتهاست

تصوير گل لاله      در قاب حکايتهاست

 

وقتی ميون دلها      رنج و غصه و درده

اندوه غم مردم      شرح بينهايتهاست

 

وقتی همه ی دلها       از غصه پر از خونه

دل مثال گنجشکی      در قفس پريشونه

 

از رنج اسارتها      سر به زير پر کرده

از غصه ی پرواش       آوازی نميخونه

 

وقتی که صدای غم      هم نوای آهنگه

زندگی تو اين دنيا      يک فريب و نيرنگه

 

هر چی عشقه ميميره      هر چی آدمه تنهاست

عاشقی همه قصه      دلها همه از سنگه

 

آرزو خيالی خوش     لبخند مث يک روياست

با من تو نگو فردا      رنگ زندگی زيباست

 

يا در گذر يکشب      دنيا زير و رو ميشه

يا که پشت تاريکی      رنگ روشن فرداست

 

شاعر :  سعيدرضا خساره  ،  فرزانه شيدا