به اون خدای مهربون       دلم پره از اين و اون

خسته شدم از ديدن         رنگ سياه آسمون

 

با خاطرات بی کسی         عمريه سرگرم دلم

هی به تنم چنگ ميزنه         غربت بی آب و گلم

 

روزای خوب بچگی        جون داده به گذشته هام

حسرت يکرنگی شده         گلايه ی نوشته هام

 

دلم ميگه بزن برو         که اينجا بی بال و پره

روزاتو قربونی نکن         هميشه شب در سفره

 

شاعر : سعيدرضا خساره