ميخوام بازم قصه بگم      يه قصه از شاپرکا

يه قصه از پرسه ی باد      با گذر بادبادکا

 

ميخوام بازم قصه بگم      از زير گنبد کبود

از گلهای کاغذی و      آدم نماهای حسود

 

از بيقراری کلاغ      واسه رسوندن خبر

از ناله ی درخت پير      از کفتر بی بال و پر

 

از دختر گيسو سياه      که زلفشو ماه نديده

از آدم خونه به دوش       که باز از عالم بريده

 

از ماهيهای بی زبون      از شاعرای بی نشون

از غنچه ی فصل بهار      از اشک مادر جوون

 

ترانه ی از حقيقتها...

شاعر : سعيدرضا خساره